Zenebölcsi

Zenebölcsi foglalkozások, az összehangolt működésért

  • játékos zenei nevelés
  • finom-motorika fejlesztés
  • összehangolódás
  • testséma fejlesztés
  • érzelmi nevelés
  • mozgáskoordináció

A vidám zenés-mondókás-höcögtetős együttlétek során sokat éneklünk, mozgunk, játszunk a Babákkal és Mamákkal, közben használjuk énekhangunkat és testünket, valamint különböző ritmushangszereket is. Az éneklés, a zene a lelki élet egészének fejlődésében, összehangolásában játszik döntő szerepet. Az érzelmek nevelésében a zene jelentősége kiemelkedő a többi művészethez képest is, harmonikusan tudja összekötni a lelkiségünk két pólusát, a gondolkodást és az akaratot. A hallás egy mindig nyitva álló kapu, amely közvetlenül a lélek mélyébe vezet. Ha az ember énekel, akkor tetőtől talpig, minden porcikájával énekel. Az éneklés tehát az egész embert mozgásba hozza és összehangolja. A zenebölcsi foglalkozásokon a közös zenélésen és mondókázáson keresztül a szülő-gyermek kapcsolat elmélyülését is szolgálják a vidám együttlétek. Nagymértékben ösztönzik a gyermekek hallásának, ritmusérzékének, figyelmének, memóriájának, koordinációjának, testsémájának, szabálytudatának, továbbá a társaikhoz való alkalmazkodásának a kialakulását és fejlődését. Ezek a részképességek is fontos tényezői a későbbiekben a tanuláshoz szükséges készségek és képességek megfelelő fejlődésének. Az együttlétek baba-mama klub jellege a szülői szerepvállalásunkban is támogatást nyújt, miközben felhőtlen szórakozást jelent a család bármely tagjának!