Alapozó terápia

Komplex mozgás- és idegrendszer fejlesztő terápia 5 éves kortól.
A terápia segíti a beszédhangok beépülését, a beszédfejlődést, beindítja a rajzfejlődést, javítja a mozgáskoordinációt, fejleszti a szem-kéz koordinációt, ritmusérzéket, rugalmasságot, egyensúlyt, finommotorikát, erősíti a dominancia választást, fejleszti a tér- és időbeli tájékozódást, a testséma alakulását és a kognitív funkciókat (figyelmet, érzékelést-észlelést, emlékezetet, gondolkodást).

Kiknek ajánlott?

A terápia azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbiakban felsorolt problémák valamelyike fennáll:

 • megkésett és/vagy hibás beszédfejlődés
 • fejlődésben, érésben elmaradt, iskolaéretlen óvodások
 • mozgásfejlődésben észlelt eltérés, vagy elmaradás (nagymozgások és finommozgások ügyetlensége)
 • dominancia megválasztásának késése
 • diszlexia gyanúja, diszlexia, valamint alaki diszgráfia
 • figyelemzavar, magatartászavar
 • ADHD

Gyanújelek lehetnek a terápiához:

 • életkorának nem megfelelő kommunikáció, beszédhiba
 • mozgásügyetlenség (csetlik–botlik, mozgása összerendezetlen, mozgásfejlődésében valamelyik elem kimaradt pl. nem kúszott, nem mászott, túl korán felállt)
 • grafomotorika (nem szeret rajzolni, ügyetlen a kézműves tevékenységekben)
 • dominancia (nem alakult ki a kézdominanciája hol a jobb, hol a bal kezét használja)
 • térérzékelése nehézkes
 • ritmusérzéke nem korának megfelelő
 • szocializáció (nehezen alkalmazkodik, kevésbé szabálykövető), erős viselkedési problémákkal küzd
 • rövid ideig tud figyelni, nyugodtan ülni
 • hipermotilitás (állandóan matat, mocorog, nem tud a helyén megülni, jár keze, lába, alacsony a tolerancia szintje, rosszul tűri a frusztrációt, figyelme nem tartós, nehezen rögzíthető…)
 • egyensúlyproblémákra utaló jelek vannak (pl. későn és nehezen tanult meg kerékpározni stb.)

Milyen hosszúak a foglalkozások?

A foglalkozás időtartama 90 perc. Terápiának minősül a minimum heti 2×90 perc. A terápiát megelőző vizsgálat, állapotfelmérés 90-120 perc, plusz szóbeli értékelés, szülői konzultáció.